Laugsstyrelsen

 

Laugsstyrelsen består i øjeblikket af følgende medlemmer:

Oldermand: Steen Rasmussen, ulasra@gmail.com2042 0054

Skatmester: Lissie Hall, lissiehall@gmail.com4032 2423

Bisidder: Jan Christensen, marchris@mail.tele.dk4484 8284

Bisidder: Niels Crone, nielscrone@gmail.com3061 7268

Bisidder: Erik Lomholt Bek, eriklomholtbek@gmail.com  , 2073 7721

 

Posekigger: Andreas Wetche, adv.wetche@gmail.com, 5171 1714