Skjolderlauget

Skjolderlauget er stiftet 31. marts 1948 og er Roklubben Skjolds støtteforening.

Laugets formål er at samle ældre medlemmer af Roklubben Skjold til vedligeholdelse af kammeratskabet, og til støtte for Skjold økonomisk og på anden måde.

Som medlemmer kan optages ethvert medlem af Roklubben Skjold med mindst 1 års aktivt medlemskab samt i begrænset omfang, særligt interesserede tidligere medlemmer af Skjold samt gode venner af Skjold.

Medlemstallet ligger omkring de 100.

Lauget afholder en række arrangementer med vægt på spisning og selskabeligt samvær, primært uden for rosæsonen og altid med stor deltagelse.

Følgende arrangementer har traditionelt været afholdt i de seneste år:

  1. Efterårets Laugsaften med sildemad og brunkål
  2. Mortens aften med andesteg og æblekage
  3. Lysenes fest med spisning og dans
  4. Laugsgeneralforsamling med sildemad og gule ærter

Kontingentet er på beskedent 100 kr. årligt.

Skjolderlauget har gennem tiden været i stand til at yde klubben økonomisk støtte til projekter som klubben har stået overfor men ikke haft mulighed for at afholde over driften.

Optagelse i Skjolderlauget kan ske ved henvendelse til Oldermanden eller Skatmesteren og sker efter Laugsskraaens § 3.