Hvordan ror vi ud af havnen?

Roklubben Gefion har lavet et fint opslag, der beskriver hvordan vi skal færdes i havnen. Nedenfor ses hovedpointerne. Læs mere på Gefions hjemmeside her.

Det følgende kort skitserer de nuværende afmærkninger – heraf kan man forstå, at al lystsejllads markeret med blå skal foregå i den østlige side af løbet.

  • De to sæt gule bøjer til venstre i løbet markerer arbejdsfartøjernes indsejling til arbejdsområdet.
  • Det gule område er arbejdsområde og det skal man holde sig væk fra.
  • Det vil også sige, at vi IKKE skal krydse ind i Svanemøllebugten førend vi har passeret de yderste to gule bøjer (200 m fra det yderste af Svaneknoppen).
  • Vær også opmærksom på, at arbejdsfartøjer kan krydse det smalle løb vi har at gøre godt med og lægge til ved kajen mod øst
  • Vær også opmærksom på de sejlbåde der krydser ind i ‘vores bane’ lige før afmærkningerne