HVAD KAN JEG DELTAGE I SOM MEDLEM?

I Skjold kan du om sommeren ro i robåd, turkajak og havkajak og om vinteren udbyder Skjold et stort vinteridrætsprogram.

For at blive medlem skal du kunne svømme 300 m til robåd og 800 m til kajak.

For at komme ud og ro i enten robåd eller kajak, så skal du have gennemgået og bestået klubbens ro-kursus.

Kommende ro-kurser finder du her på hjemmesiden.Har du spørgsmål, så kontakt enten vores instruktionschef eller kajakchef på hhv. instruktion@roklubbenskjold.dk eller kajakchef@roklubbenskjold.dk eller medlem@roklubbenskjold.dk

FASTE KLUBAFTNER FOR ROBÅDE – FOR ALLE
Tirsdag og torsdag kl. kl. 17. Her møder du op omklædt kl. 17 og så sætter vi bådehold så du kommer ud og ro som du gerne vil.  Enten en lang tur, kort tur eller afslappende tur eller en ”sved på panden” konditionstrænings tur. Vi sørger for at der kommer en uddannet styrmand med i hver båd.
En rotur, afhængig af motions intensitet og ønske, kan variere fra 1,5 time til 3 timer eller mere.
Nogen ror 1 gang om ugen – nogen ror næsten hver dag. Du bestemmer selv.
Søndag formiddag prøver vi også at samle hold – det vil fremgå af intern oplysning.

RO DØGNET RUNDT
I princippet kan du ro døgnet rundt så det kan passe ind i f.eks. skiftende arbejdstider eller hvis solen pludselig skinner fra en skyfri himmel.
Klubben har en intern digital platform, hvor du kan melde ud hvornår du ønsker at ro og så kan andre medlemmer melde retur at de gerne vil med. Det giver yderst fleksible og mange flere romuligheder.
Hen ad vejen finder du måske sammen i en fast ro-gruppe, så I laver faste aftaler til at ro på bestemte dage og tidspunkter og måske får jeres egne ritualer med f.eks. madpakke, svømmetur osv. osv.

FÆLLES KLUBTURE – dag, weekend eller ferieture.
Vi har fælles weekendture, hvor vi sammen ror til klubbens weekendhus i Nivå eller vi arrangerer fælles ture til andre roklubben i Danmark. Her låner vi deres både og overnatter i deres roklub eller i telt. Det kan være lige fra weekendture til ferieture. Kunne du f.eks. tænke dig at ro Sjælland rundt?

FAMILIESPORT
Vi ror gerne sammen alle generationer – lige fra ungdomsroeren på 12 år til seniorroeren på 88 år.
Dvs. roning er også en yderst familiebrugbar sport, som kan give familien gode fælles udendørs oplevelser.

UNGDOMSROER fra 12 år
træner tirsdag og torsdag kl. 16.30 med ungdomstræner Ida. For spørgsmål skriv til enten idaoemig@hotmail.com eller medlem@roklubbenskjold.dk

SENIORROER
træner tirsdag og onsdag kl. 10 -12 med efterfølgende fælles frokost – men alle er velkomne til at komme og ro disse formiddage. Jo flere jo sjovere. Læse mere om seniorroning her på hjemmesiden under ”Aktiviteter”. For spørgsmål senior@roklubbenskjold.dk

FASTE KLUBAFTNER FOR KAJAKKER

Tirsdag kl. 1730 for spørgsmål kajakchef@roklubbenskold.dk

VINTERIDRÆT SLÅS SEPARAT OP
Her kan du hente indmeldelsesblanketten:

Før du bliver frigivet får du en gennemgang af vores killingehæfte, som giver dig den  grundviden, som det forventes at alle frigivne roere i Skjold er i besiddelse af.

killingehæfte

Indmeldelsesblanket og Ro- og Kajakkurser finder du længere nede under fanebladet “Bliv medlem”