Bestyrelse og udvalg

En lang række udvalg hjælper i det daglige med driften af Skjold. Alle arbejder frivilligt og ulønnet med det formål at sikre, at vi stadig har en aktiv og levende klub med mange klubaktiviteter. Bådmaterialet skal vedligeholdes, fester skal planlægges og afvikles, huset skal passes, lokalerne udlejes, vinteraktiviteterne planlægges og gennemføres, sommerhalvårets rokurser skal planlægges og gennemføres og ture i ind- og udland planlægges. Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne det overordnede ansvar for klubbens drift, men uden alle de engagerede skjoldere, der deltager i udvalgsarbejdet gik det slet ikke.

Har du lyst til at deltage i arbejdet, så henvend dig til bestyrelsen eller udvalgsformanden. Frivilligt arbejde er altid velkomment.

Bestyrelse og udvalg Roklubben Skjold – 29.04 2019

Kontaktliste

NB Husk at meddele evt. ændringer i klubbens underafdelinger/udvalg til både rosport (rosport@roklubbenskjold.dk) og bestyrelsen (bestyrelsen@roklubbenskjold.dk)

Bestyrelse

Bestyrelsen: bestyrelsen@roklubbenskjold.dk

Medlemskab: medlem@roklubbenskjold.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Erik Sandager 2010 6361 Formand
e-mail: formand@roklubbenskjold.dk

Michael Sommer 5053 4472 Næstformand
e-mail: naestformand@roklubbenskjold.dk

John Skovgaard Sørensen 4056 3737 Kasserer
e-mail: kasserer@roklubbenskjold.dk

Pia Stender 2849 3113 Sekretær – Kommunikation
e-mail: sekretær@roklubbenskjold.dk

Inge Seit 3874 0673 Rochef
e-mail: rochef@roklubbenskjold.dk

Carsten Bornhøft 2241 1544 Kajakchef
e-mail: kajakchef@roklubbenskjold.dk

Johanne Hartvig Schousboe Ungdomsrepræsentant

Johanne Rüter Würtzen Ungdomsrepræsentant

e-mail: bestyrelsen@roklubbenskjold.dk

Jane Egebjerg Suppleant til Bestyrelsen 2328 5851

Skjolds Revisorer
Inge Hansen 2237 6854
Torben ”Topper” Schäfer 3967 5770

Roklubben Skjold Fond
Steen Rasmussen 2042 0054 Formand
Conny Sørensen 3961 0803 Kasserer

Rene Geertsen 51 74 74 22
Arne Lund 2513 0249
Jan Christensen
Erik Sandager 2010 6361

Roklubbens underafdelinger

Kajak udvalg

 • Peter Holgersen kajakchef@roklubbenskjold.dk
 • Carsten Bornhøft Materielansvarlig 2241 1544
 • Birte Mynborg 30 35 46 60 og Elsebeth Lange 26 70 46 23
 • Ann-Britt Friedrich EPP2 Certifikat & Koordinering 61719816

 Roudvalg

 Instruktionsudvalg

 • Mona Steensbro Instruktion: 2889 9276

Seniorudvalg

 • Torben ”Topper” Schäfer 3967 5770
 • Lizzy Abilgaard 24 43 53 65
 • Niels Purup 40 59 74 86
 • Kirsten Andersen 6075 4546
 • Eva Kucharski 2016 1015
 • Joan Krøier 3024 3986
 • Birger Nielsen 5057 1097

Ungdomsudvalg

Festudvalg:  

Fællesspisning

 • Jan Hoffmann Jørgensen

Husudvalg (står for diverse ’viceværtopgaver’)

 • Mogens Andersen Formand. 3617 4153; mogens.andersen@email.dk
 • Mogens Lynge Varme og elektricitetssystem. 40945720; egny141@gmail.dk.com
 • Niels Crone Bl.a. maleopgaver. 30617268; nielscrone@gmail.dk
 • Helge Dalsgård-Sørensen 4020 3722

Kap og outriggerroning

 • Torben ’Topper’ Schäfer Formand: 3967 5770
 • Flemming Bay Nielsen: 4345 0862
 • Jørgen Eriksen: 4497 6605

Materieludvalg

 • Arne Lund, 2513 0249
 • Carsten Bornhøft, 2241 1544 Kajakansvarlig 

Nivå udvalg

 • Birgit Sahlgreen, Formand & Kontaktperson: 4035 4303 Ring ikke efter kl. 21. oleogbibber@webspeed.dk
 • Inge Seit: 5071 7994

Redaktionsudvalg/rosport

IT udvalg

John Skovgaard Sørensen. Står for PC og Netværk i klubben 4056 3737.

Udlejningsudvalget: udlej@roklubbenskjold.dk

Udlejningskasserer: Bitten Mailund, 30701024 bitten.mailund@gmail.com

Medlemmer: Anne Christiansen, 6130 4872 abdchristiansen@gmail.com

Susanne Gram Naym, 4141 2590 genamatic.gn@mail.dk

Koordinator: Jette Hansen, 3070 1024 jettehansen47@hotmail.com

Viceværter:

Vinteridræt

 • Inge Seit, Rochef 5071 7994
 • Petra Larsen Planlægningsansvarlig: 35 83 96 96, petralarsen@abl1926.dk
 • Mona Steensbro, Instruktionschef 2889 9276