Bestyrelse

En lang række udvalg hjælper i det daglige med driften af Skjold. Alle arbejder frivilligt og ulønnet med det formål at sikre, at vi stadig har en aktiv og levende klub med mange klubaktiviteter. Bådmaterialet skal vedligeholdes, fester skal planlægges og afvikles, huset skal passes, lokalerne udlejes, vinteraktiviteterne planlægges og gennemføres, sommerhalvårets rokurser skal planlægges og gennemføres og ture i ind- og udland planlægges. Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne det overordnede ansvar for klubbens drift, men uden alle de engagerede skjoldere, der deltager i udvalgsarbejdet gik det slet ikke.

Har du lyst til at deltage i arbejdet, så henvend dig til bestyrelsen eller udvalgsformanden. Frivilligt arbejde er altid velkomment.

Bestyrelse og udvalg Roklubben Skjold – 31.05.2023

Kontaktliste

NB Husk at meddele evt. ændringer i klubbens underafdelinger/udvalg til både rosport rosport@roklubbenskjold.dk og bestyrelsen bestyrelsen@roklubbenskjold.dk

Bestyrelse 
Bestyrelsen: bestyrelsen@roklubbenskjold.dk
Medlemskab: medlem@roklubbenskjold.dk

Bestyrelsesmedlemmer: 
Formand: John Skovgaard Sørensen
tlf. 4056 3737
formand@roklubbenskjold.dk
Næstformand: Stefan Baun Hørløck
tlf. 6064 9791
naestformand@roklubbenskjold.dk
Kasserer: Cay Berg Nielsen
tlf. 2849 9883 
kasserer@roklubbenskjold.dk
Sekretær: Johanne Rüter Würtzen
tlf: 5042 1821
sekretaer@roklubbenskjold.dk 
Formand for seniorudvalget: Inge Seit
senior@roklubbenskjold.dk
Kajakchef: Steffen Lundstrøm
tlf. 9955 9739
kajakchef@roklubbenskjold.dk
Bestyrelsesmedlem: Lone Gry Lomholt
tlf: 8198 7074
best1@roklubbenskjold.dk