Bestyrelse og udvalg

En lang række udvalg hjælper i det daglige med driften af Skjold. Alle arbejder frivilligt og ulønnet med det formål at sikre, at vi stadig har en aktiv og levende klub med mange klubaktiviteter. Bådmaterialet skal vedligeholdes, fester skal planlægges og afvikles, huset skal passes, lokalerne udlejes, vinteraktiviteterne planlægges og gennemføres, sommerhalvårets rokurser skal planlægges og gennemføres og ture i ind- og udland planlægges. Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne det overordnede ansvar for klubbens drift, men uden alle de engagerede skjoldere, der deltager i udvalgsarbejdet gik det slet ikke.

Har du lyst til at deltage i arbejdet, så henvend dig til bestyrelsen eller udvalgsformanden. Frivilligt arbejde er altid velkomment.

Bestyrelse og udvalg Roklubben Skjold – 28.10.2020

Kontaktliste

NB Husk at meddele evt. ændringer i klubbens underafdelinger/udvalg til både rosport rosport@roklubbenskjold.dk og bestyrelsen bestyrelsen@roklubbenskjold.dk

Bestyrelse 
Bestyrelsen: bestyrelsen@roklubbenskjold.dk
Medlemskab: medlem@roklubbenskjold.dk

Bestyrelsesmedlemmer: 
Formand: John Skovgaard Sørensen 4056 3737
formand@roklubbenskjold.dk
Næstformand: Jørgen Ulrich Ramhøj 2166 0260 
naestformand@roklubbenskjold.dk
Kasserer: Cay Berg Nielsen 2849 9883 
kasserer@roklubbenskjold.dk
Sekretær – Kommunikation: Birte Mynborg 3035 4660 
sekretær@roklubbenskjold.dk
Rochef: Inge Seit 5071 7994 
rochef@roklubbenskjold.dk
Kajakchef: Peter Holgersen 
kajakchef@roklubbenskjold.dk
bestyrelsen@roklubbenskjold.dk

Skjolds Revisorer
Inge Hansen 2237 6854
Kim Askgaard

Roklubben Skjold Fond
Formand Steen Rasmussen 2042 0054 
Kasserer Conny Sørensen 3961 0803
Sünje Rüter  
Rene Geertsen 51 74 74 22  
Arne Lund 2513 0249 
Jan Christensen
John Skovgaard Sørensen 4056 3737

Roklubbens underafdelinger 
Kajak udvalg
Kajakchef Peter Holgersen kajakchef@roklubbenskjold.dk  

Roudvalg
Rochef Inge Seit 5071 7994  rochef@roklubbenskjold.dk
Cay Berg Nielsen 2849 9883 
Birger Nielsen

Instruktion
Karin Askgaard instruktion@roklubbenskjold.dk

Seniorer 60+
Kontakt Jette Hansen jettehansen47@hotmail.com
Rochef Inge Seit 5071 7994  rochef@roklubbenskjold.dk
§79 Steen Müller birgitsteen@bellahoej.net

Ungdomsudvalg
Ungdomschef Bente Henriksen  24621390
ungdomschef@roklubbenskjold.dk
Ungdomstræner Ida Bruun Øemig idaoemig@hotmail.com 

Festudvalg  
Michael Sommer 5053 4472  fest@roklubbenskjold.dk
Steffen Lundstrøm 9955 9739
Annette Andersen andholstein@gmail.com

Grillaftener
Jan Hoffmann Jørgensen 

Husudvalg: Bygning og drift
Vicevært Per Frandsen pgfrandsen@msn.com 2726 4564
Bygning vedligehold Per Frandsen
Udearealer og bro Steen Müller birgitsteen@bellahoej.net 2482 3108
Fejl og mangler meddeles Steen Müller
Inventar og indkøb  Bjarne Henning Larsen olufsvej@outlook.dk 6055 6111
Græsslåning mv. Karin Albeck-Madsen
Varme og vand Torben Molbech
Varme og vand Erik Sandager 2010 6361

Husudvalg: Husholdning
Vicevært Jette Hansen jettehansen47@hotmail.com
Køkken Benditte Skyhøj Olsen
Køkken Birte Molbech
Tilsyn med rengøring Jette Hansen
Tøjvask Jette Hansen
Opfyldning “Loppe” Leif Johansen
Sprit Klaus Bahl Andresen
Øl og vand Mogens Andersen 

Kap- og outriggerroning
vacant
 
Materieludvalg 
Inriggeransvarlig Arne Lund 2513 0249
Inriggeransvarlig Birgit Lund 
Kajakansvarlig Nana Friis Madsen nanafriis@gmail.com

Nivå udvalg
Formand & kontaktperson Birgit Sahlgreen 4035 4303 Ring ikke efter kl. 21. 
oleogbibber@webspeed.dk
Inge Seit: 5071 7994
Bodil Ingegerd Hennelund
Birte Riisgaard
Erik Sandager

Redaktionsudvalg Rosport 
Redaktør Brian Haas  2894 8073 rosport@roklubbenskjold.dk
Lilan Nedergaard, 5174 9775 
Layout Dorte Sommer 

IT 
PC og Netværk i klubben John Skovgaard Sørensen 4056 3737 formand@roklubbenskjold.dk

Udlejning
Kontakt og kontrakt Anne Christiansen udlej@roklubbenskjold.dk 
Tovholder og vært Jette Hansen udlej@roklubbenskjold.dk 
Vært Annette Andersen andholstein@gmail.com
Udlejningskasserer Bitten Mailund, 30701024 bitten.mailund@gmail.com  

Vinteridræt 
Rochef Inge Seit 5071 7994  rochef@roklubbenskjold.dk 
Planlægningsansvarlig Petra Larsen 35 83 96 96 petralarsen@abl1926.dk

Administrative opgaver
Bogføring Hanne Effersøe Pihl
Fondsansøgninger Birgit Lund, Karin Askgård og Nana Friis Madsen
Kalender Anne Christiansen udlej@roklubbenskjold.dk
Medlemsregistrering Johanne Rüter Würtzen
Nøgler Birte Mynborg sekretaer@roklubbenskjold.dk
Rokort Arne Lund arbilund@gmail.com
Hjemmeside Svend Vermund svend@vermund.dk