Bestyrelse

En lang række udvalg hjælper i det daglige med driften af Skjold. Alle arbejder frivilligt og ulønnet med det formål at sikre, at vi stadig har en aktiv og levende klub med mange klubaktiviteter. Bådmaterialet skal vedligeholdes, fester skal planlægges og afvikles, huset skal passes, lokalerne udlejes, vinteraktiviteterne planlægges og gennemføres, sommerhalvårets rokurser skal planlægges og gennemføres og ture i ind- og udland planlægges. Bestyrelsen har mellem generalforsamlingerne det overordnede ansvar for klubbens drift, men uden alle de engagerede skjoldere, der deltager i udvalgsarbejdet gik det slet ikke.

Har du lyst til at deltage i arbejdet, så henvend dig til bestyrelsen eller udvalgsformanden. Frivilligt arbejde er altid velkomment.

Bestyrelse og udvalg Roklubben Skjold – 28.10.2020

Kontaktliste

NB Husk at meddele evt. ændringer i klubbens underafdelinger/udvalg til både rosport rosport@roklubbenskjold.dk og bestyrelsen bestyrelsen@roklubbenskjold.dk

Bestyrelse 
Bestyrelsen: bestyrelsen@roklubbenskjold.dk
Medlemskab: medlem@roklubbenskjold.dk

Bestyrelsesmedlemmer: 
Formand: John Skovgaard Sørensen 4056 3737
formand@roklubbenskjold.dk
Næstformand: Jørgen Ulrich Ramhøj 2166 0260 
naestformand@roklubbenskjold.dk
Kasserer: Cay Berg Nielsen 2849 9883 
kasserer@roklubbenskjold.dk
Sekretær – Kommunikation: Vacant mail sendes videre til et andet bestyrelsesmedlem
sekretaer@roklubbenskjold.dk 
Formand for seniorudvalget Inge Seit
senior@roklubbenskjold.dk
Kajakchef:
Steffen Lundstrøm
tlf 99559739
kajakchef@roklubbenskjold.dk