Priser

Der gælder følgende kontingentsatser:

Medlemstype Kontingent pr. måned
Aktiv 25 år og derover
240,00
Aktiv under 25 år
120,00
Aktiv folkepensionist
180,00

 Passiv                                                                            60,00

Kontingentet opkræves kvartalsvis.

En nøglebrik koster 200 kr.

Skabsleje: 100 kr. pr. år