PBS-tilmelding

Vi opkræver et gebyr på 25 kr. pr. kontingentopkrævning, såfremt opkrævningen ikke går via PBS.

Du kan tilmelde dig PBS-betalingsservice her, når du har modtaget dit PBS-kundenr. i forbindelse med indmeldelsen.

NB: kundenummeret er et 4-cifret nr. og forskelligt fra det ro-nummer, du også vil modtage efter indmeldelsen.