Årets vinterfrigivelse for kajakker og inrigger-roere.

Den 1. november gennemfører vi årets vinterfrigivelse for kajakker og inriggerroere i forlængelse af Store bådvaskedag. Deltagelse i kurset er en forudsætning for at blive vinterfrigivet. Inriggerroerne skal alene deltage i den teoretiske del, hvorimod kajakroerne både skal demonstrere entringsøvelser og deltage i den teoretiske del. De nærmere regler for at blive vinterfrigivet fremgår af kajak- og ro-reglementerne. Bemærk at der kan være krav til antal roede kilometer, påklædning samt svømmedistance. Vi starter med entringsøvelser (for kajakker) kl. 13, og forventer at fortsætte med teoridelen (for alle) kl. cirka. 1430. Tilmelding på Rokort med angivelse af om du vil vinterfrigives til inrigger, tur- eller havkajak.